Ce obligații vor avea telesalariatul și angajatorul în privința SSM

Chiar dacă munca se va face în alt loc decât la birou, așa cum e de esența telemuncii să se întâmple, respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă (SSM) rămâne un imperativ. Potrivit Legii telemuncii, care a apărut luni în Monitorul Oficial, vor fi obligații de SSM pentru ambele părți la contractul de muncă. Va exista însă o interdependență între obligațiile fiecăruia, în special dacă munca se va face de la domiciliul salariatului.

Telemunca va deveni, de joi, un nou mod de organizare a muncii, Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă apărând luni în Monitorul Oficial și urmând să intre în vigoare în trei zile de la publicare.

- telemunca ssm 04 - Ce obligații vor avea telesalariatul și angajatorul în privința SSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, în loc să vină la birou, telesalariatul va lucra din altă parte, de acasă, de exemplu, folosindu-se de tehnologie, în conformitate cu: prevederile contractului său de muncă, adaptat la telemuncă (din start sau, ulterior, prin act adițional, fiind obligatoriu să cuprindă aceste zece elemente), cu regulamentul intern și contractul colectiv de muncă, după caz.

Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,  astfel încât să nu expună la  pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă”, scrie în lege.

Ce va trebui să facă telesalariatul în domeniul SSM, mai exact? În primul rând, să informeze angajatorul cu privire la ce echipamente de muncă folosește și să-l informeze cu privire la condițiile existente la locul de desfășurării activității de telemuncă.

Apoi, dacă și atât cât e posibil, va trebui să-i permită accesul angajatorului la locul de muncă pentru ca acesta să stabilească și să ia măsurile de securitate și sănătate în muncă ori pentru a cerceta evenimentele de SSM.

E foarte important ca telesalariatul să rețină că nu va avea voie să schimbe condițiile de SSM și că nu va putea utiliza decât echipamentele sigure din perspectiva SSM. Firește, va trebui să țină cont de ce prevede Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

În fine, telesalariatul va fi obligat să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție

În continuare, abonații premium avocatnet.ro pot citi despre:

  • obligațiile specifice ale angajatorului în legătură cu SSM;
  • ce va trebui cuprins obligatoriu (sub sancțiunea amenzii) în contractele de muncă ale telesalariaților.

Clauze contractuale și trei obligații specifice

Contractul de muncă, care va conține obligatoriu anumite elemente specifice telemuncii, va trebui să menționeze și responsabilitățile părților în domeniul securității și sănătății în muncă. Lipsa acestor mențiuni va atrage amenzi de câte 5.000 de lei.

Așa cum vom vedea, la contractele de telemuncă, va exista o interdependență mult mai accentuată între obligațiile angajatorului și angajatului în materie de SSM. Dacă se va lucra de acasă, unul va trebui să-i permită celuilalt să-și îndeplinească obligațiile trasate de lege și viceversa.

Concret, angajatorul va avea următoarele obligații specifice telemuncii:

  • să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
  • să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
  • să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea  locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă, la introducerea  unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Iar, pe lângă acestea, tot angajatorul va fi cel care va transporta la și de la locul desfășurării activității de telemuncă materialele pe care telesalariatul la utilizează în activitatea sa (chestiunea aceasta se va regăsi obligatoriu și în contractul de muncă cu telesalariatul, tot sub sancțiunea amenzii de 5.000 de lei).

În legătură cu obligația de a instrui telesalariații în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aceasta se va face, conform legii, sub riscul amenzii, la angajare, la schimbarea locului de efectuare a telemuncii, la introducerea unui nou echipament de muncă și la introducerea oricărei proceduri de lucru.

Sursa (si multumiri) :Avocatnet.ro

Scrie-ne opinia ta

Adresa dvs. de e-mail nu va fi facuta publica. Campurile obligatorii sunt marcate cu *