Din 8 octombrie 2014, pentru preschimbarea permisului de conducere OBTINUT IN ALTE STATE vor fi necesare mai putine documente

Permisele de conducere eliberate in alte state pot fi preschimbate cu documente similare romanesti fara sustinerea unui test sau examen, dupa cum se arata in normele legale. Totusi, pentru a intra in posesia unui carnet de conducere romanesc, solicitantii trebuie sa depuna o serie de documente, precum si sa faca dovada domiciliului sau resedintei in tara noastra. Aceste reglementari se vor modifica din 8 octombrie, intrucat un act normativ in acest sens va intra in vigoare la acea data. Conform noilor reglementari, cei care vor sa-si schimbe permisul de conducere obtinut in alt stat cu unul romanesc vor depune de miercuri mai putine documente decat pana acum.
acte permis 06.10  - acte permis 06 - Din 8 octombrie 2014, pentru preschimbarea permisului de conducere  OBTINUT IN ALTE STATE vor fi necesare mai putine documente
Printre documente va este necesara si :
fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia “APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;

Regulile privind preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti au fost instituite in anul 2011, prin Ordinul MAI nr. 163/2011.

Concret, conform reglementarilor, persoanele care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania sau care se afla la studii in tara noastra pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale cu documente similare romanesti.Prevederea se aplica doar in cazul permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere si de autoritatile statelor cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto. Preschimbarea se realizeaza fara sustinerea unui test sau examen. Prevederile in materie se vor modifica, insa, din 8 octombrie 2014, intrucat Romania are obligatia de a transpune in legislatia autohtona toate dispozitiile din Directiva 2006/126/CE.

Prin urmare, un act normativ in acest sens a fost publicat vineri in Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 149/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 725 din 3 octombrie 2014 si care se va aplica din 8 octombrie 2014. Noile reglementari stabilesc, printre altele, documentele pe care trebuie sa le prezinte solicitantul cu ocazia preschimbarii permisului de conducere.

Astfel, conform acestor dispozitii, pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii vor depune personal, PE LANGA FISA MEDICALA MAI SUS MENTIONATA, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

permisul de conducere national eliberat in statele membre UE a carui preschimbare se solicita, in original, sau documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului de conducere. In situatia permiselor eliberate de statele membre, nu mai este nevoie de traducerea legalizata in limba romana a acestora. Traducerea va fi necesara doar in cazul statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere;
documentul de identitate, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania;
cererea solicitantului, completata lizibil, cu majuscule, precum si semnatura;
dovada achitarii taxelor si tarifelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
Aceasta in conditiile in care, in prezent, solicitantii depun, in plus, si urmatoarele documente:

-traducerea legalizata in limba romana a permisului de conducere national supus preschimbarii (momentan, traducerea este necesara indiferent de statul in care este eliberat permisul, n.r.)

certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept.
Prin urmare, din 8 octombrie 2014, solicitantii vor depune mai putine documente pentru a intra in posesia unui permis de conducere romanesc.

Scrie-ne opinia ta

Adresa dvs. de e-mail nu va fi facuta publica. Campurile obligatorii sunt marcate cu *