Termeni si condiții de prestare a serviciilor de consultații medicale la distanță

Ultima actualizare: 14 aprilie 2020

CUPRINS:

I. CONDIȚII DE UTILIZARE

II. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI

III. SERVICII OFERITE

IV. PROGRAMAREA

V. CUM SE FACE O PROGRAMARE

VI. PRETUL

VII. PROBLEME LA EFECTUAREA PROGRAMĂRII

IX. METODE DE PLATĂ

X. RECLAMAȚII ȘI RETURNAREA PRODUSELOR

XI. GARANȚII ȘI PUBLICITATE

XII. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

XIII. ÎNCETAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

XIV. CLAUZE DE SALVARE

XV. LEGEA APLICABILĂ

XVI. LIVRARE

XVII. ORGANELE DE REGLEMENTARE

XVIII. LITIGII

I. CONDIȚII DE UTILIZARE

Acești Termeni și condiții reglementează relația dintre www.alexis-medical.ro, site web operat de compania CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Sectorul 2, Str. JEAN LOUIS CALDERON, Nr. 45, Apartament 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/98/2004 si având codul fiscal nr. 16029216, denumita in continuare CMA, pe de o parte, și Utilizatorii site-ului și serviciilor de pe Site (denumiți în continuare „Utilizatori, Clienți sau Pacienți”) pe de altă parte.

Vă rugăm să citiți integral Termenii și condițiile publicate înainte de a utiliza informațiile și serviciile de consultații medicale la distanță oferite pe Site (denumite în continuare Servicii). Prin vizualizarea Site-ului, fiecare Utilizator este obligat automat să respecte condițiile descrise mai jos.

Acest document conține informații despre activitățile CMA și condițiile generale de utilizare a serviciilor oferite de www.alexis-medical.ro, care reglementează relațiile dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri.

Confirmarea Termenilor și condițiilor este o condiție necesară și obligatorie pentru încheierea contractului între Utilizator și www.alexis-medical.ro.

Acceptând Termenii și condițiile, Utilizatorul acceptă prelucrarea datelor sale personale pe baza temeiurilor legale prevăzute de articolul 6, alineatul 1, lit. c) GDPR, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate in vederea încheierii si/sau executării unui contract la care persoana vizată este parte, de articolul 6, alineatul 1, lit. c) GDPR, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal necesare în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine CMA, în principal în calitatea sa de prestator de servicii de medicina muncii, în considerarea prevederilor incluse în legislația in vigoare, de articolul 6, alineatul 1, lit. f) GDPR, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de CMA si de articolul 6, alineatul 1, lit. a) GDPR, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate cu consimțământul expres al persoanei vizate. Aceste date personale sunt nume şi prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu şi/sau reședință; sexul si vârsta/data nașterii, locul de muncă si funcția/profesia, fotografia/imaginea, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail), date privind starea de sănătate si date privind cardul bancar in situația efectuării de plăți online.

II. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

În sensul acestor Termeni și condiții generale, următorii termeni trebuie înțeleși în următorul sens:

Site web – http:// www.alexis-medical.ro și toate subpaginile sale.

Utilizator, Client sau Pacient – este orice persoană fizică care achiziționează servicii care nu sunt destinate desfășurării unei activități comerciale sau profesionale și orice persoană fizică care, ca parte contractanta în temeiul prezentei legi, acționează în afara domeniului său de activitate comercial sau profesional.

Termeni și condiții – Acești Termeni și condiții, care includ condițiile de utilizare, politica de confidențialitate, cookie-uri, reguli prestare a serviciilor, soluționare voluntară a litigiilor și orice alte informații relevante din punct de vedere juridic localizate pe Site.

Date personale – informații despre o persoană care dezvăluie identitatea sa fizică, psihologică, mentală, familială, economică, culturală sau socială.

Servicii – serviciile de consultații medicale la distanță pentru specialitățile: medicină generală si medicina muncii.

Contract de prestări-servicii – un contract în baza căruia CMA se obligă să presteze către client servicii de consultații medicale la distanță, iar clientul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acestea.

Procedura de soluționare a litigiilor pentru consumatori – o procedură de soluționare extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care îndeplinește cerințele acestei legi și este realizată de un organism de soluționare a litigiilor pentru consumatori.

III. SERVICII OFERITE

Art. 1. Pe Site, utilizatorii au posibilitatea de a încheia un contract de prestări-servicii de consultații medicale la distanță, servicii oferite de CMA prin intermediul site-ului web www.alexis-medical.ro. Intră in sfera de aplicare a acestei proceduri de consultație medicală la distanță consulturile pentru specialitățile de medicină generală si medicina muncii. Numai persoanele cu vârsta peste 16 ani pot efectua o programare pe site-ul www.alexis-medical.ro.

Toate solicitările pentru programări pot fi trimise fie prin intermediul site-ului www.alexis-medical.ro,  fie prin telefon sau prin email. Prin efectuarea unei programări, clientul confirmă că a luat la cunoștință și că este de acord cu acești termeni și condiții, precum si faptul că a luat la cunoștință de conținutul politicii CMA de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

IV. PROGRAMAREA

Clienții folosesc interfața site-ului web www.alexis-medical.ro sau transmit mesaje SMS si/sau email pentru a încheia contracte de prestări-servicii de consultații medicale la distanță oferite de CMA.

În lipsa disponibilității unui interval orar ales de client pentru programare, CMA își rezervă dreptul de a refuza comanda.

Este necesar ca Utilizatorul să furnizeze datele personale enumerate la capitolul 1 de mai sus.

CMA are dreptul de a refuza încheierea unui contract cu un Utilizator in cazurile in care:

1) există o încălcare de către Utilizator a acestor Termenilor și condițiilor de prestare a serviciilor;

2) comportamentul Utilizatorului s-a dovedit a fi inadecvat pentru reprezentanții CMA

3) abuzurile sistematice au fost identificate ca venind de la utilizator împotriva CMA sau site-ului www.alexis-medical.ro.

V. CUM SE FACE O PROGRAMARE

Programările pot fi efectuate prin mesaje SMS sau email, sau pe site, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv in weekend-uri și sărbători legale. Programarea poate fi făcută atât de pacient, in nume personal, cât si de către angajator pentru angajații săi, in cazul consultațiilor de medicina muncii. Nu este necesar să va înregistrați cu un profil de utilizator pentru a genera o comandă prin intermediul site-ului. Clientul poate efectua o programare atât prin intermediul site-ului, cât si telefonic sau prin email, folosind datele de contact afișate pe site-ul www.alexis-medical.ro.

Programările și întrebările de la clienți sunt procesate de către operatorii CMA în timpul orelor de lucru. Toate imaginile și descrierile serviciilor de pe site-ul www.alexis-medical.ro sunt orientative, informative și pot fi modificate.

Toate prețurile, inclusiv prețurile promoționale, sunt valabile până la retragerea sau expirarea ofertelor. Reducerile nu pot fi cumulate.

VI. PREȚUL

Prețurile serviciilor oferite sunt cele indicate pe site-ul web www.alexis-medical.ro la momentul efectuării unei programări, cu excepția cazurilor de eroare evidentă.

Prețurile serviciilor includ TVA, în cazurile în care este prevăzut să fie taxat.

CMA își rezervă dreptul de a modifica prețurile serviciilor oferite pe site în orice moment, fără notificare prealabila, iar astfel de modificări nu vor afecta programările deja plasate de utilizator.

VII. PROBLEME LA EFECTUAREA PROGRAMĂRII

Prestarea serviciilor conform programării dumneavoastră poate fi împiedicată din oricare din următoarele motive:

1. Nu este disponibil intervalul orar si/sau data solicitată de dumneavoastră pentru efectuarea consultației – caz în care vom incerca să găsim un interval orar similar;

2. Nu s-a efectuat plata serviciilor (întârzierea efectuării plății) de către Utilizator;

3. Lipsa unui număr de telefon corect si actual, pentru a contacta utilizatorul;

4. Probleme tehnice.

În cazul în care apar probleme cu prestarea serviciilor din vina noastră, toate cheltuielile suplimentare pentru reprogramare rămân in sarcina noastră.

VIII. METODA DE PLATĂ

Clientul poate achita contravaloarea serviciilor de consultații medicale la distanță exclusiv prin Plata online cu cardul bancar. Această metodă de plată online cu cardul bancar implică un furnizor de servicii de plată terț, iar pentru folosirea serviciului său utilizatorul poate fi obligat de termenii și condițiile și/sau taxele impuse de o astfel de terță parte.

Plata conultațiilor medicale se va efectua online, prin accesarea link-ului de plată transmis de către CMA, pin SMS sau email. Accesând acest link, utilizatorii vor avea acces la pagina web deținută si operată de procesatorul de plăți, unde vor efectua plata propriu-zisă a serviciilor cu cardul bancar. Utilizatorii trebuie să furnizeze datele solicitate de procesatorul de plăți si să parcurgă pașii indicați pe pagina de plată pentru a finaliza operațiunea. Vă rugăm să rețineți faptul că toată activitatea online desfășurată pe paginile web ale procesatorului de plăți nu se află sub controlul CMA si că procesatorul de plăți are întreaga responsabilitate asupra gestionării datelor dumneavoastră necesare efectuării plății, inclusiv asupra datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

CMA nu este răspunzător dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț nu este disponibilă sau nu funcționează din motive care nu pot fi atribuite CMA.

IX. RECLAMAȚII ȘI RETRAGEREA DIN CONTRACT

Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a da nici un motiv, fără compensații sau penalități, în termen de 14 zile de la data efectuării de către utilizator sau de către o terță parte desemnata de acesta a unei programări, cu condiția ca prestarea serviciilor solicitate prin această programare să nu se fi efectuat.

Pentru a-și exercita dreptul în temeiul acestei clauze, utilizatorul trebuie să notifice fără ambiguitate CMA decizia sa de a se retrage din contract prin indicarea programării pe care dorește să o anuleze, furnizând toate detaliile programării făcute.  

Pentru a exercita dreptul de retragere din contract, CMA oferă utilizatorului opțiunea de a trimite solicitarea sa prin email sau telefonic. În aceste cazuri, CMA va trimite utilizatorului o confirmare de primire a solicitării de retragere din contract in format scris, fizic sau electronic.

Utilizatorul pierde dreptul de a se retrage din contract în cazul în care solicitarea de anulare a programării este făcută după expirarea termenului de 14 zile de la efectuarea programării. In acest caz, contravaloarea serviciilor solicitate prin programarea efectuată nu se va restitui.

CMA va restitui în întregime valoarea plătită a serviciilor neprestate în termen de cel mult 14 zile de la data la care clientul și-a exercitat dreptul de retragere din contract.

X. RESTITUIREA PRESTAȚIILOR

Utilizatorul nu poate solicita repunerea in situația anterioară prin restituirea contravalorii serviciilor medicale prestate in cazul in care consultația medicală a avut loc deja.  

XI. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală pentru toate materialele și resursele situate pe site-ul web www.alexis-medical.ro  (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecției în temeiul legii privind drepturile de autor și drepturi conexe, si aparțin CMA. În consecință, utilizatorii www.alexis-medical.ro nu pot folosi aceste materiale în contradicție cu legislația în vigoare. Atunci când se constata copierea sau reproducerea de informații în afara celor permise expres, sau orice altă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor www.alexis-medical.ro, CMA acesta are dreptul de a solicita despăgubiri și pentru daunele directe și indirecte suferite.

Cu excepția cazului în care este convenit în mod expres, utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și divulga altfel resursele informaționale publicate pe site-ul www.alexis-medical.ro.

CMA se angajează să depună diligența necesară pentru a permite utilizatorului accesul normal la serviciile prestate. CMA își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile prestate. CMA are dreptul, dar nu o obligație, la discreția sa exclusivă, de a șterge resursele informaționale și materialele publicate pe site-ul său.

XII. REZILIEREA ȘI ANULAREA ACORDULUI

CMA are dreptul, la propria sa discreție, fără a da un preaviz de reziliere unilaterală a contractului, să înceteze contractul de prestări-servicii de consultații medicale la distanță în cazul în care constată că beneficiarul/beneficiarii acestor servicii încalcă aceste condiții generale, legislația din Romania și în general normele morale acceptate.

Cu excepția celor prevăzute în acești termeni și condiții generale, contractul dintre părți este reziliat și la încetarea activității CMA sau la încetarea menținerii site-ului său web www.alexis-medical.ro.

În afară de cazurile menționate anterior, oricare dintre părți poate rezilia acest contract prin notificarea in termen de o săptămână celeilalte părți în cazul nerespectării obligațiilor care decurg din contract.

Forma scrisă a contractului este considerată a fi îndeplinită prin trimiterea unui mesaj de poștă electronică (e-mail), apăsând pe un buton electronic de pe o pagină cu conținut care este completat sau selectat de către utilizator sau bifarea unei căsuțe (caseta de selectat) pe site-ul nostru, etc. în măsura în care declarația este înregistrată din punct de vedere tehnic astfel încât să poată fi reprodusă.

XIII. CLAUZA DE SALVARE

Părțile declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele din acești termeni și condiții generale se dovedește a fi nevalidă, aceasta nu implică invaliditatea întregului contract sau a altor părți ale acestuia. Clauza nevalidă va fi înlocuită de normele obligatorii ale legii sau de practicile stabilite.

XIV. LEGEA APLICABILĂ

Dispozițiile legislației actuale a României se aplică tuturor aspectelor prezentului document.

XV. PRESTAREA SERVICIILOR

Prestarea serviciilor de consultații medicale la distanță pentru specialitățile de medicină generală si medicina muncii este efectuata de medicii specialiști ai CMA, la data si ora confirmate de către personalul CMA ulterior efectuării unei programări. Prestarea serviciilor este condiționată de efectuarea plății acestor servicii conform capitolului  de mai sus.  

Consultațiile medicale vor fi efectuate in intervalul orar 08:00 – 16:30, de luni până sâmbătă. In cazuri excepționale, se pot efectua consultații si in afara intervalului orar mai sus menționat, numai după confirmarea expresă a acestui fapt de către personalul CMA.

Înainte de prestarea serviciilor, CMA are dreptul de a contacta utilizatorul utilizând datele de contact furnizate de acesta, sau, in cazul serviciilor de medicina muncii, furnizate de angajatorul pacientului, pentru a specifica detaliile programării  sau pentru informații si detalii suplimentare.

CMA nu este răspunzătoare pentru orice pierdere financiară a pacientului, în cazurile în care acesta sau, după caz, angajatorul său, a indicat date cu caracter personal incorecte, incomplete și/sau inexacte, inclusiv atunci când a indicat o adresă de email sau un număr de telefon incomplet, inexact sau fictiv.

Pentru efectuarea consultației la distanță, pacientul trebuie să dispună de un echipament de comunicație electronică (telefon mobil, tabletă, computer, etc) pe care să fie instalată si funcțională aplicația Whatsapp Messenger, pentru efectuarea apelului video ce va reprezenta consultația propriu-zisă.

XVII. LITIGII

Clienții pot utiliza Platforma Europeană de soluționare online a litigiilor (ODR), disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr, portal unic de acces care permite consumatorilor și comercianților din UE să soluționeze litigiile între părți.

Soluționarea alternativă a litigiilor/ADR între consumatori și comercianți este o procedură de conciliere în afara instanței în mod voluntar. Comisiile comune de conciliere asistă la încheierea unui acord între consumatori și comercianți în litigiile privind contractele de vânzare de bunuri și prestarea de servicii.

Lista consolidată a entităților SAL recunoscute din Statele membre ale Uniunii Europene poate fi găsită la adresa web https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

In cazul in care litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor de judecată competente de pe teritoriul României.