Politica de confidentialitate- respectarea Regulamentului UE 679/2016

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

CENTRUL MEDICAL ALEXIS prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele cu caracter personal prelucrate de catre CENTRUL MEDICAL ALEXIS sunt:

 • nume
 • prenume
 • numar de telefon
 • e-mail
 • CNP
 • Serie si numar CI
 • Adresa

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate pe teritoriul României și, vor fi transmise conform legii catre societatea unde va desfasurati activitatea in baza contractului de munca si catre organele fiscale, respectand cerintele legale, în scopul:

 • fisei de aptitudine
 • întocmirii facturii fiscale

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare sau ștergere);
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției.

Durata păstrării datelor cu caracter personal se va face pe  perioda valabilitatii fisei de aptitudine.

Datele personale colectate de la dumneavoastra care sunt cerute in mod expres pentru executarea actului medical vor fi pastrate conform legislaţiei , urmând ca după expirarea acestor termene datele respective să fie şterse.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de terți (Alexis Medical Complex, laboratoare de analize medicale, centre medicale colaboratoare) în scopul asigurării de servicii destinate companiei pe care persoana vizată o reprezintă.
Va informam ca sediul nostru este dotat cu supraveghere video in receptie si in fata intrarii, in curtea interioara.

Solicitările privind protecţia datelor cu caracter personal pot fi adresate de persoana vizată printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Centrului Medical Alexis: Str. Jean Louis Calderon, nr. 45, Sector 2, Bucuresti sau prin e-mail la adresa: ovidiu@battlegroup.ro

ACORD GDPR ALEXIS COLABORATOR

Acord Prelucrare Marketing GDPR 2018

De ce primiti acest e-mail 2018

Politica de recrutare a Centrului Medical Alexis

Informare candidati privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant marketing 2020