Consimtamant marketing 2020

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a_________________________________________ in calitate persoana vizata, consimt, in mod expres si liber, ca societatea CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Jean Louis Calderon nr. 45, sector 2, având codul fiscal nr. 16029216, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (GDPR), sa colecteze si prelucreze următoarele date cu caracter personal:

  • Nume si prenume;
  • Numar de telefon mobil: ________________________________,
  • Adresa de email:_______________________________________,

Scopul pentru care vor fi prelucrate datele mele de mai sus il reprezinta transmiterea de catre CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL de informari comerciale (marketing) referitoare la serviciile oferite si campaniile promotionale derulate, prin una sau mai multe metode mentionate in cele ce urmeaza.

Prin marcarea unei/mai multor casute de mai jos cu litera X, imi exprim in mod liber acordul pentru prelucrarea datelor mele mai sus mentionate, in scop de marketing, prin urmatoarea/urmatoarele metode:

Modalitatea
de atingere a
scopului
prelucrarii
Prin email Prin SMS/
telefon
Prin social-
media
Desfășurarea activității de
promovare
către clienți or potențiali
clienți,
prin newsletterelectronic
marketing
direct, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
     
Prelucrarea datelor cu caracter
personal în
cadrul
evenimentelodedicate,
în scop de
marketing și
publicitate,  în
temeiul art. 6
alin. 1 lit. a)
GDPR
     
Îmbunatățirea
serviciilor
medicale, prin
intermediul
opiniei
exprimate de
pacient (client), în temeiul art. 6 alin. 1 lit.
a) din
Regulamentul
2016/679.
     

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta consimţământul expres al persoanei fizice vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament).

Datele cu caracter personal prevăzute în acest acord nu vor fi divulgate catre o alta entitate pentru alt scop decat cel prezentat mai sus fara acordul expres si prealabil al persoanei vizate. In vederea realizarii acestui scop, datele personale pot fi dezvăluite partenerilor noștri prin intermediul carora ne realizam campaniile publicitare. Toti partenerii nostri au implementat masuri tehnice si organizatorice conform art. 32 GDPR pentru a asigura protectia si confidentialitatea datelor personale.

Datele vor fi prelucrate în vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor de mai sus pentru o perioada limitata, respectiv până la data retragerii consimtamantului.

Declar ca sunt constient de faptul ca am dreptul de a-mi retrage consimtământul în orice moment, de a solicita accesul la datele personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum si dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere sau de a ma adresa instantelor de judecata, in situatia in care voi considera ca drepturile mele au fost nerespectate.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor poate fi contactat BATTLEGROUP SRL in calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) la adresa de e-mail dpo@battlegroup.ro, website www.battlegroup.ro sau poate fi adresata o cerere scrisa, semnata si datata, la sediul nostru din Bucuresti, Str. Jean Louis Calderon nr. 45, sector 2.

Data: __________________________

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus furnizate de mine:

__________________________________________

Semnatura
Scrie-ne opinia ta

Adresa dvs. de e-mail nu va fi facuta publica. Campurile obligatorii sunt marcate cu *